Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nápoje se podávaly ve zlatých nádobách, z nichž každá byla jiná. A vína královského bylo mnoho, jak se na krále sluší. Ester 1,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 1

Ester 2


Ester, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Nápoje se podávaly ve zlatých nádobách, z nichž každá byla jiná. A vína královského bylo mnoho, jak se na krále sluší. Ester 1,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.