Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
v třetím roce svého kralování uspořádal hodokvas pro všechny své velmože a služebníky. Vojenští činitelé perští a médští, šlechta a správcové krajin byli shromážděni před ním. Ester 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 1


Ester, Kapitola 1

Ester 2


Ester, Kapitola 2

Komentáře k verši :

v třetím roce svého kralování uspořádal hodokvas pro všechny své velmože a služebníky. Vojenští činitelé perští a médští, šlechta a správcové krajin byli shromážděni před ním. Ester 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.