Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Za oněch dnů, kdy král Achašveróš seděl na svém královském trůnu na hradě v Šúšanu, Ester 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ester 1


Ester, Kapitola 1

Ester 2


Ester, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Za oněch dnů, kdy král Achašveróš seděl na svém královském trůnu na hradě v Šúšanu, Ester 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.