Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
i pro přinášení dříví v určených lhůtách, i pro prvotiny. - "Pamatuj na mne, Bože můj, v dobrém." Nehemjáš 13,31›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ester 1


Ester, Kapitola 1

Ester 2


Ester, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

i pro přinášení dříví v určených lhůtách, i pro prvotiny. - "Pamatuj na mne, Bože můj, v dobrém." Nehemjáš 13,31

Počet veršů v Bibli je 31 167.