Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tak jsem je očistil od všeho cizího. Stanovil jsem povinnosti kněží a levitů, každému podle jeho díla, Nehemjáš 13,30›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ester 1


Ester, Kapitola 1

Ester 2


Ester, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Tak jsem je očistil od všeho cizího. Stanovil jsem povinnosti kněží a levitů, každému podle jeho díla, Nehemjáš 13,30

Počet veršů v Bibli je 31 167.