Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Velice mě to pohoršilo. Dal jsem všechny věci Tóbijášova domu vyházet z komory ven. Nehemjáš 13,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nehemjáš 13

Ester 1


Ester, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Velice mě to pohoršilo. Dal jsem všechny věci Tóbijášova domu vyházet z komory ven. Nehemjáš 13,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.