Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přikázal jsem judským velmožům, aby vystoupili na hradby, a postavil jsem dva velké děkovné sbory. Jeden šel doprava po hradbách k bráně Hnojné. Nehemjáš 12,31›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nehemjáš 12

Nehemjáš 13


Nehemjáš, Kapitola 13




Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.




Komentáře k verši :

Přikázal jsem judským velmožům, aby vystoupili na hradby, a postavil jsem dva velké děkovné sbory. Jeden šel doprava po hradbách k bráně Hnojné. Nehemjáš 12,31





Počet veršů v Bibli je 31 167.