Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vzhledem k tomu všemu uzavíráme a sepisujeme pevnou dohodu zpečetěnou našimi předáky, levity a kněžími. Nehemjáš 10,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Komentáře k verši :

Vzhledem k tomu všemu uzavíráme a sepisujeme pevnou dohodu zpečetěnou našimi předáky, levity a kněžími. Nehemjáš 10,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.