Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Viděl jsi utrpení našich otců v Egyptě a slyšel jsi jejich úpění u Rákosového moře. Nehemjáš 9,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nehemjáš 9

Nehemjáš 9

Komentáře k verši :

Viděl jsi utrpení našich otců v Egyptě a slyšel jsi jejich úpění u Rákosového moře. Nehemjáš 9,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.