Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Velbloudů bylo čtyři sta třicet pět, oslů šest tisíc sedm set dvacet. Nehemjáš 7,68›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nehemjáš 7


Nehemjáš, Kapitola 8

Nehemjáš 9


Nehemjáš, Kapitola 9
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Velbloudů bylo čtyři sta třicet pět, oslů šest tisíc sedm set dvacet. Nehemjáš 7,68

Počet veršů v Bibli je 31 167.