Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
synové Gazamovi, synové Uzovi, synové Paséachovi, Nehemjáš 7,51›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nehemjáš 8


Nehemjáš, Kapitola 8
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

synové Gazamovi, synové Uzovi, synové Paséachovi, Nehemjáš 7,51

Počet veršů v Bibli je 31 167.