Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
synů Zakajových sedm set šedesát; Nehemjáš 7,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

synů Zakajových sedm set šedesát; Nehemjáš 7,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.