Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Také ho přede mnou vychvalovali a má slova donášeli jemu. A Tóbijáš posílal dopisy, aby mě zastrašoval. Nehemjáš 6,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nehemjáš 7


Nehemjáš, Kapitola 7
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Také ho přede mnou vychvalovali a má slova donášeli jemu. A Tóbijáš posílal dopisy, aby mě zastrašoval. Nehemjáš 6,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.