Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Strhl se pak veliký křik lidu, zvláště žen, proti jejich bratřím Judejcům. Nehemjáš 5,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nehemjáš 5


Nehemjáš, Kapitola 5

Nehemjáš 6


Nehemjáš, Kapitola 6

Komentáře k verši :

Strhl se pak veliký křik lidu, zvláště žen, proti jejich bratřím Judejcům. Nehemjáš 5,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.