Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nepřikrývej jejich nepravost, ať není jejich hřích před tebou smazán, neboť podněcují proti těm, kdo stavějí." Nehemjáš 3,37›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nehemjáš 4


Nehemjáš, Kapitola 4

Nehemjáš 5


Nehemjáš, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Nepřikrývej jejich nepravost, ať není jejich hřích před tebou smazán, neboť podněcují proti těm, kdo stavějí." Nehemjáš 3,37

Počet veršů v Bibli je 31 167.