Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Mezi přístřeškem na nároží a Ovčí branou opravovali zlatníci a obchodníci. Nehemjáš 3,32›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nehemjáš 3


Nehemjáš, Kapitola 4

Nehemjáš 5


Nehemjáš, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Mezi přístřeškem na nároží a Ovčí branou opravovali zlatníci a obchodníci. Nehemjáš 3,32

Počet veršů v Bibli je 31 167.