Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vedle něho stavěli muži z Jericha; vedle něho také stavěl Imrího syn Zakúr. Nehemjáš 3,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nehemjáš 3


Nehemjáš, Kapitola 3

Nehemjáš 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Vedle něho stavěli muži z Jericha; vedle něho také stavěl Imrího syn Zakúr. Nehemjáš 3,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.