Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Král mi na to řekl: "Co si tedy přeješ?" Pomodlil jsem se k Bohu nebes Nehemjáš 2,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nehemjáš 2

Nehemjáš 3


Nehemjáš, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Král mi na to řekl: "Co si tedy přeješ?" Pomodlil jsem se k Bohu nebes Nehemjáš 2,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.