Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ti všichni si vzali ženy cizinky. Byly mezi nimi i ženy, s nimiž už zplodili syny. Ezdráš 10,44›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nehemjáš 1


Nehemjáš, Kapitola 1


Nehemjáš, Kapitola 2

Nehemjáš 2

Komentáře k verši :

Ti všichni si vzali ženy cizinky. Byly mezi nimi i ženy, s nimiž už zplodili syny. Ezdráš 10,44

Počet veršů v Bibli je 31 167.