Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Z Nébových synů: Jeíel, Matitjáš, Zabad, Zebína, Jadaj, Jóel, Benajáš. Ezdráš 10,43›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nehemjáš 1


Nehemjáš, Kapitola 1

Nehemjáš 2


Nehemjáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Z Nébových synů: Jeíel, Matitjáš, Zabad, Zebína, Jadaj, Jóel, Benajáš. Ezdráš 10,43

Počet veršů v Bibli je 31 167.