Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale nyní, co máme povědět po tom všem, Bože náš? Opustili jsme tvé příkazy, Ezdráš 9,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 9


Ezdráš, Kapitola 10

Ezdráš 10
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Ale nyní, co máme povědět po tom všem, Bože náš? Opustili jsme tvé příkazy, Ezdráš 9,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.