Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když jsem tu zprávu uslyšel, roztrhl jsem svůj šat i řízu, rval jsem si vlasy i vousy a seděl jsem jako omráčený. Ezdráš 9,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 9


Ezdráš, Kapitola 9

Ezdráš 10


Ezdráš, Kapitola 10
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Když jsem tu zprávu uslyšel, roztrhl jsem svůj šat i řízu, rval jsem si vlasy i vousy a seděl jsem jako omráčený. Ezdráš 9,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.