Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
dvacet zlatých koflíků po tisíci darejcích a dva předměty z výborného nazlátlého bronzu, žádoucí jako zlato. Ezdráš 8,27›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 8


Ezdráš, Kapitola 9

Ezdráš 10


Ezdráš, Kapitola 10
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

dvacet zlatých koflíků po tisíci darejcích a dva předměty z výborného nazlátlého bronzu, žádoucí jako zlato. Ezdráš 8,27

Počet veršů v Bibli je 31 167.