Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
dále Chašabjáše a s ním Ješajáše ze synů Merarího s jeho bratry a jejich syny, celkem dvacet. Ezdráš 8,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 8

Ezdráš 9


Ezdráš, Kapitola 9
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

dále Chašabjáše a s ním Ješajáše ze synů Merarího s jeho bratry a jejich syny, celkem dvacet. Ezdráš 8,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.