Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Z Adoníkamových synů ti poslední. Jejich jména jsou: Elípelet, Jeíel a Šemajáš a s nimi šedesát mužů. Ezdráš 8,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 8

Ezdráš 9


Ezdráš, Kapitola 9
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Z Adoníkamových synů ti poslední. Jejich jména jsou: Elípelet, Jeíel a Šemajáš a s nimi šedesát mužů. Ezdráš 8,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.