Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Z Jóabových synů Óbadjáš, syn Jechíelův, a s ním dvě stě osmnáct mužů. Ezdráš 8,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 8

Ezdráš 8
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Z Jóabových synů Óbadjáš, syn Jechíelův, a s ním dvě stě osmnáct mužů. Ezdráš 8,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.