Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Předměty, které ti jsou předány pro službu v domě tvého Boha, odevzdej před Bohem v Jeruzalémě. Ezdráš 7,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 7


Ezdráš, Kapitola 8

Ezdráš 8
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Předměty, které ti jsou předány pro službu v domě tvého Boha, odevzdej před Bohem v Jeruzalémě. Ezdráš 7,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.