Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
i všechno stříbro a zlato, které dostaneš po celé babylónské krajině spolu s dobrovolnými obětmi lidu a kněží, kteří je budou dobrovolně obětovat pro dům svého Boha v Jeruzalémě. Ezdráš 7,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 7
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

i všechno stříbro a zlato, které dostaneš po celé babylónské krajině spolu s dobrovolnými obětmi lidu a kněží, kteří je budou dobrovolně obětovat pro dům svého Boha v Jeruzalémě. Ezdráš 7,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.