Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přišel do Jeruzaléma pátého měsíce téhož sedmého roku jeho kralování. Ezdráš 7,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 7

Ezdráš 8


Ezdráš, Kapitola 8
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Přišel do Jeruzaléma pátého měsíce téhož sedmého roku jeho kralování. Ezdráš 7,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.