Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Při posvěcení Božího domu obětovali sto býků, dvě stě beranů, čtyři sta beránků a jako oběť za hřích celého Izraele dvanáct kozlů, podle počtu izraelských kmenů. Ezdráš 6,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 6


Ezdráš, Kapitola 7

Ezdráš 7

Komentáře k verši :

Při posvěcení Božího domu obětovali sto býků, dvě stě beranů, čtyři sta beránků a jako oběť za hřích celého Izraele dvanáct kozlů, podle počtu izraelských kmenů. Ezdráš 6,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.