Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tatenaj, místodržitel zaeufratský, a Šetar-bóznaj se svými druhy jednali svědomitě podle pokynů krále Dareia. Ezdráš 6,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 6


Ezdráš, Kapitola 7

Ezdráš 7

Komentáře k verši :

Tatenaj, místodržitel zaeufratský, a Šetar-bóznaj se svými druhy jednali svědomitě podle pokynů krále Dareia. Ezdráš 6,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.