Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tři vrstvy budou vždy z kamenných kvádrů a jedna vrstva z nových trámů. Náklad bude uhrazen z královské pokladny. Ezdráš 6,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 6

Ezdráš 7


Ezdráš, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Tři vrstvy budou vždy z kamenných kvádrů a jedna vrstva z nových trámů. Náklad bude uhrazen z královské pokladny. Ezdráš 6,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.