Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Onen Šéšbasar přišel položit základy Božího domu v Jeruzalémě. Od té doby se buduje až dosud a ještě není dokončen. Ezdráš 5,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 6


Ezdráš, Kapitola 6

Ezdráš 7


Ezdráš, Kapitola 7

Komentáře k verši :

Onen Šéšbasar přišel položit základy Božího domu v Jeruzalémě. Od té doby se buduje až dosud a ještě není dokončen. Ezdráš 5,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.