Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Odpověděli jsme jim tedy a sdělili jména mužů, kteří budovu stavěli. Ezdráš 5,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 5

Ezdráš 6


Ezdráš, Kapitola 6
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Odpověděli jsme jim tedy a sdělili jména mužů, kteří budovu stavěli. Ezdráš 5,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.