Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nuže, vydejte rozkaz, ať je zabráněno těm mužům dostavět město, dokud nevydám příslušný rozkaz. Ezdráš 4,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 5


Ezdráš, Kapitola 5

Ezdráš 6


Ezdráš, Kapitola 6
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Nuže, vydejte rozkaz, ať je zabráněno těm mužům dostavět město, dokud nevydám příslušný rozkaz. Ezdráš 4,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.