Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Oznamujeme králi: Bude-li město vystavěno a jeho hradby dokončeny, nezůstane ti v Zaeufratí žádný podíl!" Ezdráš 4,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 4


Ezdráš, Kapitola 5

Ezdráš 6


Ezdráš, Kapitola 6
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Oznamujeme králi: Bude-li město vystavěno a jeho hradby dokončeny, nezůstane ti v Zaeufratí žádný podíl!" Ezdráš 4,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.