Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Známo buď králi, že židé, kteří odešli od tebe, přišli sem do Jeruzaléma a stavějí toto odbojné a protivící se město. Chtějí dokončit hradby, už spojují základy. Ezdráš 4,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 4

Ezdráš 5


Ezdráš, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Známo buď králi, že židé, kteří odešli od tebe, přišli sem do Jeruzaléma a stavějí toto odbojné a protivící se město. Chtějí dokončit hradby, už spojují základy. Ezdráš 4,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.