Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
toto je opis dopisu, který mu poslali: "Králi Artaxerxovi,tvoji otroci ze Zaeufratí. Nuže: Ezdráš 4,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 4

Ezdráš 5


Ezdráš, Kapitola 5
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

toto je opis dopisu, který mu poslali: "Králi Artaxerxovi,tvoji otroci ze Zaeufratí. Nuže: Ezdráš 4,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.