Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A z kněžských příslušníků synové Chobajášovi, synové Kósovi a synové Barzilaje, který si vzal za ženu jednu z dcer Barzilaje Gileádského a je nazýván jejich jménem. Ezdráš 2,61›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 2


Ezdráš, Kapitola 3

Ezdráš 4


Ezdráš, Kapitola 4

Komentáře k verši :

A z kněžských příslušníků synové Chobajášovi, synové Kósovi a synové Barzilaje, který si vzal za ženu jednu z dcer Barzilaje Gileádského a je nazýván jejich jménem. Ezdráš 2,61

Počet veršů v Bibli je 31 167.