Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
synové Šefatjášovi, synové Chatílovi, synové Pokereta Sebajimského, synové Amíovi, Ezdráš 2,57›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 2

Ezdráš 3


Ezdráš, Kapitola 3


Ezdráš, Kapitola 4

Komentáře k verši :

synové Šefatjášovi, synové Chatílovi, synové Pokereta Sebajimského, synové Amíovi, Ezdráš 2,57

Počet veršů v Bibli je 31 167.