Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
synové Bakbúkovi, synové Chakúfovi, synové Charchúrovi, Ezdráš 2,51›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 3


Ezdráš, Kapitola 3

Komentáře k verši :

synové Bakbúkovi, synové Chakúfovi, synové Charchúrovi, Ezdráš 2,51

Počet veršů v Bibli je 31 167.