Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
synové Asnovi, synové Meúnejců, synové Nefúsejců, Ezdráš 2,50›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 3


Ezdráš, Kapitola 3

Komentáře k verši :

synové Asnovi, synové Meúnejců, synové Nefúsejců, Ezdráš 2,50

Počet veršů v Bibli je 31 167.