Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Chrámoví nevolníci: Synové Síchovi, synové Chasúfovi, synové Tabaótovi, Ezdráš 2,43›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 2

Komentáře k verši :

Chrámoví nevolníci: Synové Síchovi, synové Chasúfovi, synové Tabaótovi, Ezdráš 2,43

Počet veršů v Bibli je 31 167.