Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Synové vrátných: synů Šalúmových, synů Aterových, synů Talmónových, synů Akúbových, synů Chatítových, synů Šobajových, všech sto třicet devět. Ezdráš 2,42›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 2

Komentáře k verši :

Synové vrátných: synů Šalúmových, synů Aterových, synů Talmónových, synů Akúbových, synů Chatítových, synů Šobajových, všech sto třicet devět. Ezdráš 2,42

Počet veršů v Bibli je 31 167.