Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Levité: synů Jéšuových a Kadmíelových, totiž synů Hódavjášových, sedmdesát čtyři. Ezdráš 2,40›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 2

Komentáře k verši :

Levité: synů Jéšuových a Kadmíelových, totiž synů Hódavjášových, sedmdesát čtyři. Ezdráš 2,40

Počet veršů v Bibli je 31 167.