Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
synů Charimových tisíc sedmnáct. Ezdráš 2,39›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 2

Komentáře k verši :

synů Charimových tisíc sedmnáct. Ezdráš 2,39

Počet veršů v Bibli je 31 167.