Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
synů Pašchúrových tisíc dvě stě čtyřicet sedm; Ezdráš 2,38›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezdráš 2

Komentáře k verši :

synů Pašchúrových tisíc dvě stě čtyřicet sedm; Ezdráš 2,38

Počet veršů v Bibli je 31 167.