Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
synů Imerových tisíc padesát dva; Ezdráš 2,37›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentáře k verši :

synů Imerových tisíc padesát dva; Ezdráš 2,37

Počet veršů v Bibli je 31 167.