Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
mužů anatótských sto dvacet osm; Ezdráš 2,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

mužů anatótských sto dvacet osm; Ezdráš 2,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.