Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
mužů netófských padesát šest; Ezdráš 2,22›››
Bible
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

mužů netófských padesát šest; Ezdráš 2,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.